Yabancıların Sınır Dışı Edilme Halleri Ve İtiraz Yolu

Mart 4, 2021

YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU
MADDE 54;

 • 5237 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi kapsamında sınır dışı edilmesi gerektiği değerlendirilenler.
 • Terör örgütü yöneticisi, üyesi, destekleyicisi veya çıkar amaçlı suç örgütü yöneticisi, üyesi veya destekleyicisi olanlar.
 • Türkiye’ye giriş, vize ve ikamet izinleri için yapılan işlemlerde gerçek dışı bilgi ve sahte belge kullananlar.
 • Türkiye’de bulunduğu süre zarfında geçimini meşru olmayan yollardan sağlayanlar.
 • Kamu düzeni veya kamu güvenliği ya da kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar.
 • Vize veya vize muafiyeti süresini on günden fazla aşanlar veya vizesi iptal edilenler.
 • İkamet izinleri iptal edilenler.
 • İkamet izni bulunup da süresinin sona ermesinden itibaren kabul
  edilebilir gerekçesi olmadan ikamet izni süresini on günden fazla
  ihlal edenler.

YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU
MADDE 54;

 • Çalışma izni olmadan çalıştığı tespit edilenler.
 • Türkiye’ye yasal giriş veya Türkiye’den yasal çıkış hükümlerini
  ihlal edenler.
 • Hakkında Türkiye’ye giriş yasağı bulunmasına rağmen
  Türkiye’ye geldiği tespit edilenler.
 • Uluslararası koruma başvurusu reddedilen, uluslararası
  korumadan hariçte tutulan, başvurusu kabul edilemez olarak
  değerlendirilen, başvurusunu geri çeken, başvurusu geri çekilmiş
  sayılan, uluslararası koruma statüleri sona eren veya iptal
  edilenlerden haklarında verilen son karardan sonra bu Kanunun
  diğer hükümlerine göre Türkiye’de kalma hakkı bulunmayanlar.
 • İkamet izni uzatma başvuruları reddedilenlerden, on gün içinde
  Türkiye’den çıkış yapmayanlar.
 • Uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından tanımlanan terör
  örgütleriyle ilişkili olduğu değerlendirilenler.

 

İTİRAZ YASA YOLU

Yabancı veya yasal temsilcisi ya da avukatı;

 • Sınır dışı etme kararına karşı, kararın tebliğinden
  itibaren 15 gün içinde İdare Mahkemesi’ne başvurabilir.
 • Mahkemeye başvuran kişi, sınır dışı etme kararını veren
  makama da başvurusunu bildirir.
 • Mahkemeye yapılan başvurular 15 gün içinde
  sonuçlandırılır.
 • Mahkemenin vermiş olduğu karar kesindir.
 • Yabancının rızası saklı kalmak kaydıyla, dava açma
  süresi içinde veya yargı yoluna başvurulması hâlinde
  yargılama sonuçlanıncaya kadar yabancı sınır dışı
  edilmez.
 • Hakkında sınır dışı etme kararı alınan yabancı da İdare
  Mahkemesi’nin kararı üzerine Anayasa Mahkemesi’ne
  başvurabilir.

Bir yanıt yazın