Açığa Atılan İmzanın Kötü Niyetle Kullanılması Suçtur !

Mart 4, 2021

Açığa Atılan İmzanın Kötü Niyetle Kullanılması Suçtur !

TCK md; 209
Açığa İmzanın Kötüye Kullanılması
(1) Belirli bir tarzda doldurulup kullanılmak üzere kendisine teslim
olunan imzalı ve kısmen veya tamamen boş bir kağıdı, verilme
nedeninden farklı bir şekilde dolduran kişi, şikayet üzerine, üç
aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) İmzalı ve kısmen veya tamamen boş bir kağıdı hukuka aykırı
olarak ele geçirip veya elde bulundurup da hukuki sonuç
doğuracak şekilde dolduran kişi, belgede sahtecilik hükümlerine
göre cezalandırılır.

Bir yanıt yazın