FİNANS ve BANKA HUKUKU (İcra – İflas Hukuku)

Varlık Şirketleri, finans kiralama şirketleri, Factoring şirketleri, mali kurumlar ve şirketlere hukuki destek ve temsil hizmeti vermekteyiz. İcra iflas takiplerinin en kısa sürede başlatılması, etkin şekilde takip edilmesi ve sonuçlandırılması bu alandaki öncelik hedeflerimizdir. Bunun yanı sıra, sözleşme taahhütname vs. evrakların hazırlanması, danışmanlık, görüşme ve protokollerin yapılması, hukuki takibe intikal eden, her türlü sözleşmelerin, alacakların, bireysel ve/veya kurumsal kredi dosyalarının (taşıt, kredi kartı, konut, ihtiyaç ve ticari krediler vs. ) yürütülmesi, teminatların paraya çevrilmesi ve ipotek alınması, sair takip ve hukuk işlerinin yapılması bu alanda verdiğimiz hizmetlerden bir kaçıdır.

 

ŞİRKETLER HUKUKU

Ticari şirketlere, şahsi girişimcilere, özel kuruluşlara hukuki destek sunuyoruz.

Çalışma alanlarımız dava ve takiplerinin yanında;
– Yerli ve Yabancı Sermayeli Şirketlerin Kuruluşu
– Şirket Genel Kurulları
– Sermaye Piyasası Hukuku
– Rekabet Hukuku
– Şirket Birleşmeleri, Devirleri, Ortak Girişimler
– Sermaye Arttırmaları ve Azaltışları
– Hisse Devirleri ve Hisse Rehinleri
– Şirket Ortaklarının ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Sorumlulukları

TİCARİ ANLAŞMALAR

Sizlere ticari anlaşmaların müzakere ve yazım safhalarını içeren danışmanlık ve destek hizmeti sunuyoruz. Bu alandaki çalışmalarımız başlıca şu şekildedir;
– Ortak Girişim ve Adi Şirket Sözleşmeleri
– Uluslar Arası Dağıtım Sözleşmeleri
– Franchise Sözleşmeleri Bayilik ve Kredi Sözleşmeleri
– İnşaat Sözleşmeleri
– Lisans ve Acentelik Sözleşmesi

SİGORTA HUKUKU

Bu konudaki çalışmamız sigorta alanındaki işlemleri geniş ölçüde kapsamaktadır. Sigorta şirketleri ve sigortalılar nezdinde yürütülen çalışmalarımız başlıca şu şekildedir;
– Anlaşmazlıkların Çözümü
– Mal, Otomobil, Sorumluluk Sağlık ve Ferdi Kaza
– Hasar ve Rücu Davaları
– Tedbir Amaçlı Sigorta Sözleşmeleri

İDARE HUKUKU

İdare ile yaşayabileceğiniz her türlü problemlerin çözümü için göreve hazırız.
– İdari İşleme İtiraz
– İdari İşlemin İptali
– Yürütmenin Durdurulması

VERGİ HUKUKU

Vergi konusunda karşılaştığınız sorunları çözüme kavuşturuyoruz.
– Vergi Usul Kanuna Aykırı Her Türlü İşlemin İptali
– Şirket Yöneticilerinin Kurum Borcundan Şahsi Sorumlulukları