İŞ HUKUKU

Sizlere, bireysel ve toplu iş hukuku alanında geniş bir hizmet sunuyoruz. Şirketlere temsil ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.

  • İş Akitlerinin Hazırlanması,

  • İş Akitlerinizin Feshi, Hükümsüzlüğüne İlişkin Uyuşmazlıklar

  • İş Kazaları ve Hastalıkları

  • İşyeri Sağlık ve Güvenliği İle İlgili Konularda Yorum Ve Uygulamaları

  • Toplu İş Sözleşmeleri

  • Sigorta Prim Borçlarından Doğan Uyuşmazlıklar

  • İş Sözleşmenizin Feshinden Kaynaklanan İşçilik Alacakları ve Tazminatları

  • Destekten Yoksun Kalma Tazminatına İlişkin Hesaplamalar ve Davalar

  • Rücu Davaları

  • Sigorta Primlerinin Ödenmemesinden Kaynaklanan Sigortalılığın Tespiti Davaları