Aile Hukuku alanında bütün sorunlarınızın çözümü için gerekli tecrübe ve donanıma sahibiz.

Boşanma, Velayet , Nafaka indirimi/Artırımı/İptali, Boşanmaya dayalı tazminat, Katkı payı Alacağı/Katılma Kayı Alacağı,  Evlat edinme, Ailenin / Çocukların Bakım Yükümlülüğü , Uzaklaştırma, Velayetin Yeniden Düzenlenmesi, İsim/ Soyisim Değişikliği

GAYRİMENKUL HUKUKU

Gayrimenkul Hukuku alanındaki hizmetlerimiz başlıca şu şekildedir;
– Tapu İşlemleri
– Kiralama Sözleşmeleri
– İpotek Sözleşmeleri
– Hukuki Durum Tespit Raporlaması (Due Dilligence )
– Alım, Satım Sözleşmeleri
– Projelerin Çevre Mevzuatına Uygunluğunun Denetlenmesi
– İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşlar Nezdinde Gerekli İşlemlerin Yapılması
– Mevzuatın Yakından Takibi ve Müvekkilin Konu Hakkında Bilgilendirilmesi
– Gayrimenkul Finansmanı
– Kooperatif Kanunu Kapsamındaki Her Türlü Hukuki İşlemler

MİRAS HUKUKU

 -Miras
– Ortaklığın Giderilmesi
– Vasiyetname Düzenlenmesi
– Vasiyetnamenin İptali Muris Muvazaasına Dayalı Tapu İptal ve Tescil davaları
– Mirastan Men