Muris Muvazaası Nedeniyle Açılan Tapu İptal Ve Tescil Davasında Zamanaşımı Süresi Yoktur

Mart 4, 2021

Muris Muvazaası Nedeniyle Açılan Tapu İptal Ve Tescil Davasında Zamanaşımı Süresi Yoktur

MURİS MUVAZAASI

Bir Kimsenin, Mirasçılarını Hukuken
Sahip Oldukları Miras Hakkından Yoksun
Bırakmak Amacıyla Yaptığı Gerçek Dışı
Kazandırmaları, Satış veya Ölünceye
Kadar Bakma Sözleşmesi Gibi Göstermesi
Halidir.

 

MURİS MUVAZAASINA DAYALI
TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI;
Mirastan vazgeçen, mirastan feragat eden ve
mirastan çıkarılan kişiler dışında; miras payı
çiğnenen her mirasçı, muris muvazaasına
dayalı tapu iptal ve tescil davasını açabilir.
Muris muvazaasına dayalı tapu iptal ve tescil
davası, murisin vefatından sonra, hiçbir
zamanaşımı süresine tabi olmaksızın, her
zaman açılabilir.

Bir yanıt yazın