Boşanma Davası Açmadan Nakafa Almak Mümkün Mü?

Mart 4, 2021

Türk Medeni Kanunu madde 197 ;

Eşlerden biri, ortak hayat sebebiyle kişiliği, ekonomik
güvenliği veya ailenin huzuru ciddî biçimde tehlikeye
düştüğü sürece ayrı yaşama hakkına sahiptir.
Birlikte yaşamaya ara verilmesi haklı bir sebebe
dayanıyorsa hâkim, eşlerden birinin istemi üzerine
birinin diğerine yapacağı parasal katkıya, konut ve ev
eşyasından yararlanmaya ve eşlerin mallarının
yönetimine ilişkin önlemleri alır.

Bir yanıt yazın