Yapı Kooperatiflerinin Sözleşmeli Avukat Bulundurması Zorunludur

Mart 4, 2021

Avukatlık Kanunu md. 35/3

Dava açmaya yeteneği olan herkes kendi
davasına ait evrakı düzenleyebilir, davasını
bizzat açabilir ve işini takip edebilir. Ancak,
Türk Ticaret Kanunu’nun 272. maddesinde
ön görülen esas sermaye miktarının beş katı
veya daha fazla esas sermayesi bulunan
anonim şirketler ile üye sayısı yüz veya
daha fazla olan yapı kooperatifleri
sözleşmeli bir avukat bulundurmak
zorundadır.

 

Avukatlık Kanunu md. 35/3

İhlalin Yaptırımı
Bu fıkra hükmüne aykırı davranan
kuruluşlara Cumhuriyet savcısı tarafından
sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için,
sanayi sektöründe çalışan on altı yaşından
büyük işçiler için suç tarihinde yürürlükte
bulunan, asgarî ücretin iki aylık brüt tutarı
kadar idarî para cezası verilir.

Bir yanıt yazın