İşçi Özlük Dosyasında Bulunması Gerekenler ÖZLÜK DOSYASINDA BULUNMASI GEREKENLER İşe Giriş Süreci Açısından; Eleman İstek Formu İşe Başvuru Formu Hizmet Sözleşmesi İşe Giriş Periyodik Muayene Formu Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi ( 4/1-a ) Genel Sağlık Sigortası Giriş Bildirgesi SGK Sigortalı Bildirim Belgesi İşçiye Ait Kişisel Bilgiler; Aile Durum Bildirimi Formu İşçi Kimlik Bilgileri, Nüfus Cüzdanı Sureti İkametgâh İlmühaberi Mezun Olduğu

Türk Medeni Kanunu madde 197 ; Eşlerden biri, ortak hayat sebebiyle kişiliği, ekonomik güvenliği veya ailenin huzuru ciddî biçimde tehlikeye düştüğü sürece ayrı yaşama hakkına sahiptir. Birlikte yaşamaya ara verilmesi haklı bir sebebe dayanıyorsa hâkim, eşlerden birinin istemi üzerine birinin diğerine yapacağı parasal katkıya, konut ve ev eşyasından yararlanmaya ve eşlerin mallarının yönetimine ilişkin önlemleri alır.

Muris Muvazaası Nedeniyle Açılan Tapu İptal Ve Tescil Davasında Zamanaşımı Süresi Yoktur MURİS MUVAZAASI Bir Kimsenin, Mirasçılarını Hukuken Sahip Oldukları Miras Hakkından Yoksun Bırakmak Amacıyla Yaptığı Gerçek Dışı Kazandırmaları, Satış veya Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Gibi Göstermesi Halidir.   MURİS MUVAZAASINA DAYALI TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI; Mirastan vazgeçen, mirastan feragat eden ve mirastan çıkarılan kişiler dışında; miras payı çiğnenen

Avukatlık Kanunu md. 35/3 Dava açmaya yeteneği olan herkes kendi davasına ait evrakı düzenleyebilir, davasını bizzat açabilir ve işini takip edebilir. Ancak, Türk Ticaret Kanunu’nun 272. maddesinde ön görülen esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler ile üye sayısı yüz veya daha fazla olan yapı kooperatifleri sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadır.   Avukatlık Kanunu

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU 05.05.2004 Tarihli Kökleşmiş İçtihadı; Evlilik sırasında kadına takılan ziynetler kim tarafından alınmış olursa olsun kadına bağışlanmış sayılır ve artık onun kişisel malı niteliğini kazanır.

YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU MADDE 54; 5237 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi kapsamında sınır dışı edilmesi gerektiği değerlendirilenler. Terör örgütü yöneticisi, üyesi, destekleyicisi veya çıkar amaçlı suç örgütü yöneticisi, üyesi veya destekleyicisi olanlar. Türkiye’ye giriş, vize ve ikamet izinleri için yapılan işlemlerde gerçek dışı bilgi ve sahte belge kullananlar. Türkiye’de bulunduğu süre zarfında geçimini meşru olmayan yollardan sağlayanlar. Kamu

Açığa Atılan İmzanın Kötü Niyetle Kullanılması Suçtur ! TCK md; 209 “Açığa İmzanın Kötüye Kullanılması” (1) Belirli bir tarzda doldurulup kullanılmak üzere kendisine teslim olunan imzalı ve kısmen veya tamamen boş bir kağıdı, verilme nedeninden farklı bir şekilde dolduran kişi, şikayet üzerine, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) İmzalı ve kısmen veya tamamen boş bir kağıdı