İşçi Özlük Dosyasında Bulunması Gerekenler

Mart 4, 2021

İşçi Özlük Dosyasında Bulunması Gerekenler

ÖZLÜK DOSYASINDA BULUNMASI GEREKENLER

İşe Giriş Süreci Açısından;

 • Eleman İstek Formu
 • İşe Başvuru Formu
 • Hizmet Sözleşmesi
 • İşe Giriş Periyodik Muayene Formu
 • Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi ( 4/1-a )
 • Genel Sağlık Sigortası Giriş Bildirgesi
 • SGK Sigortalı Bildirim Belgesi

İşçiye Ait Kişisel Bilgiler;

 • Aile Durum Bildirimi Formu
 • İşçi Kimlik Bilgileri, Nüfus Cüzdanı Sureti
 • İkametgâh İlmühaberi
 • Mezun Olduğu Okul Diploma Fotokopisi
 • Referansları ve CV’si
 • 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Sağlık Raporu
 • Kan Grubunu Gösterir Belge
 • Adli Sicil Kaydı
 • Askerlik Durumunu Gösterir Belgeler

Çalışma Süreci Açısından;

 • Ödenen Ücretlere Ait Hesap Pusulalarının Bir Sureti,
 • Ücretsiz İzinler ve Yıllık Ücretli İzin İle İlgili Dilekçe veya Formlar
 • Yıllık Ücretli İzin Cetveli
 • Doğum Yapan Kadının 6 Aylık Ücretsiz İzin Talep Dilekçesi
 • Doğum Yapan Kadının Emzirme İzin Talep Dilekçesi
 • İşe İzinsiz Gelmeme / İş Geç Gelme Tutanağı ve İhtarı
 • Demirbaş Malzeme Teslim Belgesi

İş Kazası Süreci Açısından;

 • İş Kazalarında Yapılması Gereken İdari İşlemler ve SGK İş Kazası Bildirimi
 • İş Kazası Tutanağı
 • İşyeri Kaza ve Meslek Hastalığı Bildirimi Formu
 • SGK İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bilgi Formu

İş İlişkisinin Sona Erme Süreci Açısından;

 • Hizmet Sözleşmesinin Sona Ermesine İlişkin Düzenlenen Tutanaklar
 • Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi ( 4/1-a )
 • İstifa Dilekçesi
 • İbraname
 • Toplu İşçi Çıkarılması ile İlgili Olarak Bir Ay Önceden Bölge Çalışma Müdürlüğü ve Türkiye İş Kurumu Müdürlüğü’ne Verilecek Yazı Örneği
 • İşe Gelmeyen İşçinin En Son Adresine Gönderilecek Noter Tebligatı (İhtarname)

Bir yanıt yazın